Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
3 lượt xem

Làm tròn 1 số thực thành số nguyên: VD: 1.5 => 2; 1.9=>2; 1.000001=>2

SELECT CEILING(1.5), CEILING($1.9), CEILING(1.000001);  
GO  

đã hỏi 18 Tháng 11, 2016 trong Cơ sở dữ liệu bởi Tuyên Nguyễn (840 điểm) | 3 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên