AD ơi cho em hỏi..em muốn lấy số liệu từ 1 server do 1 thiết bị truyền lên qua server chủ thì làm thế nào? Em cảm ơn

0 thích 0 không thích
20 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 12, 2016 trong PHP bởi Đình Văn (120 điểm)
AD ơi cho em hỏi..em có một thiết bị truyền giá trị đo được lên 1 webserver.Em muốn 1 server chủ muốn lấy giá trị này lưu vào mysql. em sử dụng php để lấy nội dung của id (id của giá trị đo được) nhưng không được.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...