Nhận viết ứng dụng, đồ án, thiết kế website
0 thích 0 không thích
10 lượt xem
AD ơi cho em hỏi..em có một thiết bị truyền giá trị đo được lên 1 webserver.Em muốn 1 server chủ muốn lấy giá trị này lưu vào mysql. em sử dụng php để lấy nội dung của id (id của giá trị đo được) nhưng không được.
đã hỏi 10 Tháng 12, 2016 trong PHP bởi Đình Văn (120 điểm) | 10 lượt xem
Looking for an answer?  Share this question:   

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

179 câu hỏi
159 câu trả lời
69 bình luận
478 thành viên