Câu hỏi về Report

0 thích 0 không thích
32 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 1, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyen Hoang Anh (140 điểm)
Em đang thiết kế một ReportChitietPX, phần hiển thị dữ liệu lên Report em làm được rồi nhưng em muốn bây giờ em mốn tính tổng cột thành tiền thì làm thế nào(em viết bằng code và không phải tạo DataSet mà em viết code lấy trực tiếp dữ liệu từ DataBase lên).

Em cũng muốn hỏi thêm là em khi em chọn Mã phiếu xuất từ Combobox thì trên DataGriview hiện thông tin chi tiết về Mã phiếu nhập đó và hiện lên Report Thông tin của Mã phiếu nhập đó.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...