Dữ liệu trên DevExpress.XtraReports bị đẩy sang page sau

0 thích 0 không thích
18 lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Lập trình C# bởi mbk239 (120 điểm)

Hi các bạn ! Mình đang tạo report dùng DevExpress.XtraReports trên asp.net; Dữ liệu hiển thị ra đúng kq ( hơn 12 cột) nhưng nội dung 1 page luôn bị đẩy sang 2 page mặc dù đã set DevExpress.XtraPrinting.VerticalContentSplitting.Smart cho XtraReport. Bác nào có kinh nghiệm gặp vấn đề này có thể support giúp mình với??? Thanks .

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...