Em muốn hỏi cách load Combobox nhiều cột thì phải làm thế nào, em cần hướng dẫn chi tiết ngôn ngữ VB.net ạ

0 thích 0 không thích
49 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 2, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi Nguyenthanhduoc (120 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 23 Tháng 2, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)

của bạn đây

Chúc vui

...