sử dụng regular expession

0 thích 0 không thích
18 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 3, 2017 trong Lập trình C# bởi Stephen Luong (120 điểm)

word 1(?![^{]*})

result:

 word 1 | {ddsf word 1 dsfds | word 1 } | word 1 | word 1 | {word 1 | word 1 }

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...