ai giúp mình kết nói dữ liệu với windown form đc ko? csdl tạo bằng codefirst mà kết nối với form ko đc

0 thích 0 không thích
31 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 3, 2017 trong Lập trình C# bởi jamcaoboy95x (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...