Load dử liệu từ access xuống textbox trong vb.net

0 thích 0 không thích
52 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi doz (180 điểm)
Xin chào anh Thảo và anh em.

Em mới tìm hiểu về vb.net.

Em đang có một vấn đề cần được giúp đở.

Em có một file excel. Gồm những cột như sau: No, MaSV, Hoten, Diachi, Dienthoai.

Trong table của access tb_dulieu củng có các trường tương tự vậy.

Em muốn import dử liệu từ file excel vào table trên. Trước khi import sẽ xóa toàn bộ dử liệu trong file access.

Sau khi đã import thành công xong.

Em chỉ cần nhập MaSV trong textbox1 thì những textbox còn lại sẽ tự tìm và load dử liệu tương ứng của thành viên có MaSV đó xuống từ database access.

Em cảm ơn rất nhiều.
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 2 Tháng 4, 2017 bởi nguyenthao (5,860 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 3 Tháng 4, 2017 bởi doz
 
Câu trả lời hay nhất
Bạn có thể tham khảo bài viết này nhé:

http://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/Huong-dan-copy-du-lieu-tu-excel-vao-gridview-va-luu-xuong-co-so-du-lieu-/19bbd1dbd09baf9e.html

Với thêm bạn tìm hiểu các bài về thêm xóa sửa trong Acess của Vb.net nữa là ok.

Tại dạo này, mình bận quá nên ko thể viết bài hướng dẫn cho bạn được. Bạn thông cảm nhé!
...