hỏi đáp về lập trình vb.net - xung đột dữ liệu khi truy vấn cơ sở dữ liệu cùng lúc

0 thích 0 không thích
206 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 5, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi ngovanthuc (120 điểm)
Xin trợ giúp
xung đột dữ liệu khi truy vấn cơ sở dữ liệu cùng lúc

Nếu trong VB có các luồng như sau :

1. Xử lý select sql để lấy thông tin kiểm tra

2. Lưu thông tin và tính lại(update tồn kho)

nhưng khi cùng bấm đồng thời cùng chạy thì xảy ra hiện tượng lấy sai thông tin vì chưa kịp lưu đã select trước

vậy có cách nào xử lý đoạn này không

xin add cho thêm ví dụ để đc hiểu thêm, xin cảm ơn!
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 11, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Điều này là đương nhiên mà bạn. Bạn chỉ có thể tự refresh thôi. Nguyên tắc của SQL không ưu tiên, lệnh nào gọi trước sẽ được thực thi trước.
...