Nhập dữ liệu trừ MS Word lưu vào Database và xuất ra file Word

0 thích 0 không thích
20 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 5, 2017 trong Lập trình C# bởi Quách Nhị (200 điểm)
Dear Add

       Em muốn viết 1 ứng dụng nhập dữ liệu từ file word xử lý dữ liệu (Tách câu hỏi, đáp án ra) xong lưu và database, nếu Giáo viên có nhu cầu thì xuất ra file word format đúng dạng câu hỏi trắc nghiệm. Add có thể hướng dẫn em không ạ.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...