Có Demo Liên kết giữa Treelist và GridControl (CSDL SQL) không ad

0 thích 0 không thích
16 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 6, 2017 trong Devexpress bởi Hữu Duy (120 điểm)
Ad có thể làm demo liên kết giữa Treelist và Gridcontrol (CSDL SQL) không vây.

VD: TreeList là danh sách các Bộ phận Phòng ban,  Khi mình clịck bên 1 bộ phận bên treelist thì GridControl sẽ Fillter danh sách tương ứng bộ phận đó

Trân trọng cảm ơm
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...