Nhập liệu tự động

0 thích 0 không thích
45 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 6, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi nktkbnn (120 điểm)

Khi viết Tool nhập liệu tự động như Video dưới đây. Nhưng em muốn hỏi có cách nào khi chạy Tool thì chúng ta không phải trỏ chuột tới file cần nhập tự động, ở đây là file Notepad. Xin anh chị hỗ trợ em với! Em cám ơn!

https://www.youtube.com/watch?v=9HFHJDpSem0

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...