Insert hình ảnh từ máy tính vào crystal report không dùng database

0 thích 0 không thích
60 lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 6, 2017 trong Lập trình C# bởi demonquan (190 điểm)
mình có tạo report xuất số liệu cho người dùng. Nhưng giờ họ muốn khi xuất số liệu họ muốn chèn 1 tấm hình bất kỳ vào report đó. Cao nhân nào đã làm rồi thì chỉ mình với?
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...