Cách tạo nút tìm kiếm trong vb.net?

0 thích 0 không thích
39 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 7, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi vbnet (120 điểm)
Em muốn tạo 1 phàn mêm tìm kiếm khi đọc tất cả các file xong nhập vào cac hang mục tìm kiếm thì nó sẽ hien thị thông tin cần tìm thì  làm thế nào ạ?
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...