Gửi dữ liệu từ localhost lên website (server)

0 thích 0 không thích
57 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 9, 2017 trong PHP bởi vunguyenvn (120 điểm)
Chào bạn !

Hiện tại, mình đang làm project và đang bí ở chổ làm sau truyền dữ liệu từ localhost lên website(server) mà hok sử dụng mysql.

Giả sử:

$a = "12345gfdaa";

và mình gửi $a lên website với url http://tenweb.com/test.php.

Trong file test.php này mình lệnh echo dữ liệu của biến $a ra.

Bạn giúp mình với, mình làm không được.

thanks
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 18 Tháng 9, 2017 bởi nguyenthao (9,000 điểm)
Mình không hiểu rõ ý của bạn lắm. Nếu muốn gởi dữ liệu từ local lên website chỉ chạy qua API
đã bình luận 21 Tháng 9, 2017 bởi Thanh Vũ (100 điểm)
Hello, nguyenthao !

Tôi quên password tài khoản vunguyenvn. Khi lấy lại password thì bị lỗi thế này

===============================

Question2Answer fatal error:

Could not send reset password email

Stack trace:

require() in index.php:27
require() in qa-index.php:183
qa_get_request_content() in qa-page.php:824
qa_call_override() in qa-page.php:194
qa_call() in qa-base.php:671
qa_get_request_content_override_1_in_overrides_php() in qa-base.php:619
qa_get_request_content_base() in qa-base.php(595) : eval()'d code:70
qa_call() in qa-base.php(669) : eval()'d code:1
qa_get_request_content() in qa-base.php:619
require() in qa-page.php:203
qa_start_reset_user() in forgot.php:71

============================

Mình xin giải thích thêm ở đây như sau:

- Trên máy tính mình cài xampp và tạo 1 folder tên "ABC". Trong folder này mình tạo 1 file tên data.php. Trong file này, mình có 1 biến $a ="abc lap trinh vb".

- Trên website mydomain.com, mình tạo 1 folder "dataonline". Trong folder này mình tạo 1 file laydata.php

Cái mình cần ở đây là:

Trên localhost khi mình chạy localhost/ABC/data.php thì trên website mydomain.com/dataonline/laydata.php bắt được dữ liệu của biến $a và echo ra màn hình là "abc lap trinh vb".

Vấn đề ở đây là mình không biết code 2 file này như thế nào và sử dụng API ra sao để lấy dữ liệu.

Bạn giúp mình nhé !

Thanks
...