thêm sửa xóa csdl với linq trong vb.net

0 thích 0 không thích
34 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 9, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi Phan Nhật Anh (120 điểm)
em cần câu lệnh button thêm sửa xóa csdl trong vb.net có sử dụng linq ạ. các bác nếu có thì cho em xin được không, đây là bài đồ án của em mà thấy khó quá.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...