Cần hỏi về chỉnh sửa dữ liệu trong DataGridView.EditMode?

0 thích 0 không thích
58 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi minhminh2233 (120 điểm)

Chào mọi người. Minh đã định dạng kiểu dữ liệu trong datagirdview:

 DataGridView.Columns(4).DefaultCellStyle.Format = "# ### ###.##"

và được kết quả như ảnh bên dưới:

Khi mình chỉnh sửa dữ liệu ở ô tô màu xanh như ảnh: 

Nếu chỉnh sửa: 1400000 thì không có bị lỗi gì,

nếu mình chỉnh sửa ô đó thành: 1 4000 000 thì bị lỗi như hình:

ai có thể giúp mình khắc phục được lỗi này không? 

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 8 Tháng 11, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Bạn xóa bớt 3 ký tự đầu tiên thử xem nhá. thành như này nè : "#,##0.00"

Còn định dạng khoảng trắng bạn thử lại xem :D

Mình chưa có thử:  "# ##0.00"

Chúc vui !
...