Em lập trình Upload youtube bằng API khi up gặp lỗi này

0 thích 0 không thích
70 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 9, 2017 trong Lập trình C# bởi Ngọc Hoàng (120 điểm)

Lỗi
AI biết nguyên nhân không ạ ?

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...