ai giúp e với ạ

0 thích 0 không thích
47 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 10, 2017 trong Lập trình C# bởi tongtruonggiang2210 (140 điểm)
Viết chương trình nhập vào dãy n số nguyên dương (0<n<9).

a) kiểm tra tính hợp lệ của n

b) in ra số lớn nhất, số nhỏ nhất và tổng cấc số đã nhập

c nhập va in ra kết quả theo đúng định dạng bên dưới

nhập số nguyên n=3

nhập số n1=8

nhập số n2=5

nhập số n3=4

số lớn nhất là 8

số nhỏ nhất là 4

tổng số đã nhập S=8+5+4=17
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 14 Tháng 9, 2018 bởi TrThPhong29 (220 điểm)
Bạn cần người khác "Viết chương trình" giúp bạn mà bạn không nói rõ bạn đang học ngôn ngữ lập trình nào, hoặc muốn kết quả của nó chạy ra sao ("nhập vào" là nhập ở đâu " giao diện nào ?), v v ... thì không ai giúp bạn đâu, thậm chí bạn có thể bị hiểu lầm là "tôi cần trả nợ, không cần hiểu.".

Câu hỏi không rõ ràng, không cụ thể thì làm sao người ta trả lời được.

Bạn cứ code vài dòng đi, rồi post lên, nói rằng nó không chạy được (đừng ngại mình kém), người khác sẽ hiểu bạn học đến đâu và muốn gì. Lúc đó sẽ có người hỗ trợ.
...