e muốn sử dụng file worl, exel .. được lưu trong csdl, ví nhu có 1 file muốn lưu lại hoạc mở ra trong CSDL sql. help

0 thích 0 không thích
32 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 11, 2017 trong Lập trình C# bởi lamtung9999 (160 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 1 Tháng 11, 2017 bởi lamtung9999 (160 điểm)

Kiểu như thế này nhưng bằng app không file dạng Web

đã bình luận 8 Tháng 11, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Cái này không ai lưu trong database cả nha bạn. Nếu là một file thì lưu ở server, nếu bạn không có server thì đẩy nó vô một thư mục nào đó, xong khi cần thì chỉ truy vấn tới thư mục đó là ra thôi. Chứ lưu 1 file vô Database sao chịu nổi. :D tks
...