E tạo một cbb sau đó tạo thêm một txtb E muốn mỗi lần bấm vào cbb sẽ hiển thị số dưới phần txtb ạ

0 thích 0 không thích
35 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 11, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi teleport316 (120 điểm)
    

2 Câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 21 Tháng 11, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Bạn click đúp vào cái cbb thì sẽ có sự kiện thay đổi giá trị của cbb, trong sự kiện đó bạn gán số cho txtb là được nha .
0 thích 0 không thích
đã trả lời 14 Tháng 9, 2018 bởi TrThPhong29 (220 điểm)
Nếu bạn thường sử dụng kiểu tác động lẫn nhau giữa các control như bạn hỏi, thì thay vì tạo 'Windows Forms Application', bạn nên tạo 'WPF Application' (tức DevExpress - File .xaml) sẽ sướng hơn rất nhiều. Trong đó nó dùng kỹ thuật Binding giữa các control, không cần code gì cả.
...