em muốn làm phần mềm nhận dạng giọng nói, mọi người gợi ý giúp em với

0 thích 0 không thích
42 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 11, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi duylpd108 (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...