Mình bị lỗi Type <Data.Dataset> is not defined ! Ai biết chỉ mình với

0 thích 0 không thích
21 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 12, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi ntcgno1 (120 điểm)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 21 Tháng 12, 2017 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Code của bạn đâu ??
...