cho hỏi làm sao để dữ liệu từ form 1 mà khi ấn nút lưu nó sẽ lưu dc sang form khác vậy

0 thích 0 không thích
44 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Lập trình VB.NET bởi Thịnh Châu (160 điểm)
    

1 câu trả lời

...