so sánh dữ liệu 2 datagridview

0 thích 0 không thích
56 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 1, 2018 trong Lập trình C# bởi Thi Hoang (120 điểm)

Như tiêu đề trên, em nhờ các bác hướng dẫn làm cái vòng lặp như thế nào để kiểm tra các dòng dữ liệu giống nhau của  cột trong datagridview , nếu dữ liệu nào không có thì báo dữ liệu đó không tồn tại VD: có 1 cột MaMatHang những mặt hàng có mã giống nhau thì có tồn tại, khác nhau thi báo mặt hàng đó không tồn tại sau đó   kiểm tra sô lượng mặt hàng nếu thừa(thiếu) thì báo thưa(thiếu) bao nhiêu. Em xin cảm ơn.

Mã hàng

Số lượng

001

10

Mã hàng

Số lượng

001

13

002

9

Báo ra có mặt hàng 001

So sánh báo ra mặt hàng 001 thừa 3

Báo ra không có mặt hàng 002

    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 9 Tháng 1, 2018 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Bạn muốn so sánh trong Database hay trên form vậy ?
...