mình muốn viết lệnh copy để lấy file của máy tính kế toán viên về máy tính của mình ( mình dùng file.BAT)

0 thích 0 không thích
86 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 1, 2018 trong Các câu hỏi khác bởi thien ketoan (120 điểm)
@ echo off
copy \\PC1\D:\ketoan\Dai_H_Hiep\DATA\KTHH.MDB to D:\Z_luu\Giau\Dai_H_hiep\DATA
@echo done
pause

( nhưng bị báo lõi đường dẫn \\PC1\D:\ketoan\Dai_H_Hiep\DATA\KTHH.MDB ko tìm thấy - và cú pháp bị sai)
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 15 Tháng 1, 2018 bởi TONA DINH (1,570 điểm)
Cái này có thể do PC1 của bạn chưa share nên k thể nhẩy vào ổ D để copy được nha bạn.. yêu cầu máy PC1 phải share folder đó cho bạn, sau đó bạn k cần trỏ tới ổ D của PC1 mà chỉ cần trỏ tới tên thư mục share thôi..

VD: bạn share thư mục là Dai_H_Hiep thì câu lệnh trên sẽ là:

copy \\PC1\Dai_H_Hiep\DATA\KTHH.MDB to D:\Z_luu\Giau\Dai_H_hiep\DATA

Còn share như thế nào thì bạn chịu khó gu gồ nhé !
đã bình luận 15 Tháng 1, 2018 bởi thien ketoan (120 điểm)
Sorry admin

Ý mình là copy từ PC1 về máy của mình - máy kế toán trưởng.

PC1 đã share D:\ và file này ằm trong D:\ của PC1 - có thể hình dung trọn ý như sau

copy \\PC1\Dai_H_Hiep\DATA\KTHH.MDB to \\PC_KTT\D:\Z_luu\Giau\Dai_H_Hiep\DATA

Có nghĩa là copy số liệu từ máy kế toán viên về máy kế toán trưởng.  nhưng do file.BAT này đặt tại máy kế toán trưởng cho nên không cần chỉ \\PC_KTT\.... (ko bít hiểu như vậy có đúng ko )

Admin có thể thử 1 câu lệnh copy hoàn chỉnh giúp mình ko ?

Vì có 8 máy : PC1 ... PC8 mình phải dùng phương pháp thủ công đó .

Tks ..
...