em muốn lập trình stream video con Camera IP hãng Dahua. pro nào từng làm chỉ em với ạ.

0 thích 0 không thích
53 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 1, 2018 trong Lập trình C# bởi ngochuy (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...