Máy mình chạy w64 lỗi không khởi tạo thư viện nhận ảnh được.

0 thích 0 không thích
38 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 4, 2018 trong Phần mềm ứng dụng bởi Su Kem (120 điểm)
có cách nào để chạy soft trên nền x64 không ạ. x32 thì k sao ạ. lỗi type initializer for 'Emgu.CV.Cvinvoke' threw an exception
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...