Lỗi in ấn của RDLC Report

0 thích 0 không thích
154 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi kheo (120 điểm)

Mình sử dụng RDLC report trong VB.Net 2015.

Trong report design -> Report properties, mình đặt Paper size = A4, Width = 21cm, Height = 29.7cm, Top = Left = Right = Bottom = 2cm.

Trong Properties của Body, mình đặt Width = 17cm (= 21 - 2 - 2) và bố trí các control nằm trong khu vực thiết kế.

Tuy nhiên khi show report lên thì nếu export ra pdf thì chuẩn (văn bản nằm đúng giữa report và lề 2 bên đều là 2cm) nhưng nếu in ra máy in hoặc nhìn ở chế độ Print layout thì văn bản bị lệch hết về bên trái tạo ra một cái lề rất to ở bên phải. Có cảm giác không chỉ lề lệch mà giường như văn bản bị zoom nhỏ lại so với giấy.

Nếu mình nới kích thước của phần Body ra thành 19cm và cho phần văn bản lấn ra đấy thì khi in hoặc xuất pdf sẽ đều bị mất, không hiển thị hết.

Bạn nào đã làm về RDLC report thì xem hộ mình vụ này với.

Thanks All

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...