cho e hỏi về ứng dụng giảm dung lượng ảnh ạ

0 thích 0 không thích
12 lượt xem
đã hỏi 4 Tháng 5, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi vanhai5596 (120 điểm)
E muốn hỏi thuật toán hay công thức tính toán nào để tính được size ảnh ứng với chất lượng tương ứng của nó ạ.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...