Viết chương trình giả lập tự động thực hiện các bước thao tác chuột trên màn hình bằng C#

0 thích 0 không thích
104 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 6, 2018 trong Lập trình C# bởi Ngô Quốc Toản (120 điểm)
Giả sử mình có một form hiển thị giao diện ứng dụng Android chạy trên BlueStack.

Mình muốn lấy toạ độ vị trí các nút bấm và thực hiện tuần tự các lệnh B1 -> B2 -> B3 sau đó quay lại B1

Cho mình một gợi ý hoặc tài liệu tham khảo với ạ?
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 11 Tháng 9, 2019 bởi l3minhduc (240 điểm)
Mình nghĩ bạn nên thử tham khảo sử dụng AutoIt.
...