Trong VB.NET lệnh play 1 File video MP4 viết như thế nao ??

0 thích 0 không thích
109 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi hxuyenlqd (120 điểm)

Các bạn rành về media Player giúp mình với

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...