mình cần hướng dẫn và phần mềm cần thiết để chuyển một ứng dụng 64bit thành 32bit được không?

0 thích 0 không thích
14 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 10, 2018 trong Phần mềm ứng dụng bởi Cuong Nguyen (120 điểm)
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...