Cần những gì để phần mềm chạy từ Lan sang online

0 thích 0 không thích
19 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 11, 2018 trong Lập trình C# bởi dangnhapnee (120 điểm)
Xin giúp đỡ phải làm những gì để phần mềm chỉ cần kết nối internet là chạy đưiọc ở nhiều nơi khác nhau
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...