Bạn nào có code kết nối với máy chấm công ronal jack qua IP không cho mình xin với

0 thích 0 không thích
27 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 11, 2018 trong Lập trình VB.NET bởi Hiền Phan Bùi (120 điểm)
Bạn nào có code kết nối với máy chấm công ronal jack qua IP không cho mình xin với
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...