Hỏi cách sử dụng phương thức Post với nhiều hơn 1 textbox

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 2 trong Lập trình VB.NET bởi samsam (150 điểm)
Em đọc bài này ( https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/Lay-thong-tin-chi-tiet-website-(file-get-content-hay-CURL)-trong-Visual-Basic---NET---Tim-kiem-thong-tin-doanh-nghiep-qua-ma-so-thue/dd9028e2ebba0083.html ) Và em muốn sử dụng phương thức Post với nhiều hơn 1 textbox thì có được không? và phải viết postdata như thế nào ạ?
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 13 Tháng 2 bởi nguyenthao (5,620 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 18 Tháng 2 bởi nguyenthao
 
Câu trả lời hay nhất
Bạn tham khảo ở bài viết này:

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-su-dung-thu-vien-xNET-de-tu-dong-login-website-bang-csharp/4f46cb9967428e2a.html

khi muốn gởi nhiều tham số thì truyền vào như bài viết.
...