Hỏi cách sử dụng phương thức Post với nhiều hơn 1 textbox

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 2, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi samsam (150 điểm)
Em đọc bài này ( https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/Lay-thong-tin-chi-tiet-website-(file-get-content-hay-CURL)-trong-Visual-Basic---NET---Tim-kiem-thong-tin-doanh-nghiep-qua-ma-so-thue/dd9028e2ebba0083.html ) Và em muốn sử dụng phương thức Post với nhiều hơn 1 textbox thì có được không? và phải viết postdata như thế nào ạ?
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 13 Tháng 2, 2019 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 18 Tháng 2, 2019 bởi nguyenthao
 
Câu trả lời hay nhất
Bạn tham khảo ở bài viết này:

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-su-dung-thu-vien-xNET-de-tu-dong-login-website-bang-csharp/4f46cb9967428e2a.html

khi muốn gởi nhiều tham số thì truyền vào như bài viết.
...