làm sao để xóa code kiểu mệnh đề if này

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 3, 2019 trong Lập trình C# bởi kelalung (120 điểm)

mình dịch ngược 1 file exe .net ra file source code, nó là 1 dự án lớn và rất nhiều dòng code

dịch ngược ra và build lại được

nhưng rất nhiều nơi code if bị làm dài dòng, mình muốn xóa nó đi

dạng nó như thế này

bool flag = i >= RebornConst.RankCal;
                if (flag)
                {
                   RankList[i].Rank = 0;
                }

mình muốn xóa cái bool flag đi, kiểu code sẽ như thế này

                if (i >= RebornConst.RankCal)
                {
                   RankList[i].Rank = 0;
                }

đó, nếu làm tay thì ko được vì dễ làm lỗi, sai biểu thức và rất nhiều file có dạng như này!!

Mong các bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với!

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...