viết c# winform

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 3, 2019 trong Lập trình C# bởi tomnguyen1998 (120 điểm)
giúp em bài này với ạ :((

Viết chương trình C# truyền file text/binary (hình ảnh...) giữa hai máy tính qua cổng COM, dùng Dialog chọn file gửi và lưu file bên nhận.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...