Khởi chạy file release trong vb.net

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 4, 2019 bởi mrsach (120 điểm)
Mình có 1 project liên quan đến web client, mình dùng VS 2017 để viết và build file release để chạy file độc lập. Mọi thử đều hoàn hảo cho đến khi mình không thể mở file đó thêm 1 lần nữa, tức là khi mình chạy file demo.exe 1 lần  và mình muốn mở thêm 1 cái nữa nhưng không được. Các bác cao tay trợ giúp với ạ
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...