VB.net Sự kiện Combobox windows form

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 5, 2019 bởi Trinh_luan2019 (120 điểm)
Chào anh chị

Em có 1 Userform

Load form:

Combobox1.items.add("Mới")

Combobox1.items.add("1")

Combobox1.items.add("2")

Dùng sự kiện

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged

If combobox1.text=("mới") then

combobox1.text=("3")

msgbox("NG")

else

end if

Hỏi:

Sau khi Load form => Nhấn list combobox đổ xuống => Chọn "Mới"=> Combobox hiện "3" => Msgbox hiện "NG" => Tắt Msgbox đi => Combobox hiện giá trị "mới"

* Em cho Msgbox vào để dễ hình dung, nếu không cho vào thì khi chon list đổ xuống là "mới" thì combobox hiện thị giá trị "mới" luôn

Mục đích muốn khi chọn ở list đổ xuống "mới" thì giá trị combobox hiển thị là "3"

Anh chị giúp em với ạ.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...