mình đã download EmguCV về cài, nhưng không thấy thư viện Cuda, Util, bây giờ phải xử lý thế nào nhỉ, giúp mình với

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2019 trong Lập trình C# bởi Belangdung (120 điểm)
cho mình xin  hỏi, mình đã download EmguCV về cài, nhưng không thấy thư viện Cuda, Util, bây giờ phải xử lý thế nào nhỉ, giúp mình với? Mình xin cảm ơn.
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...