Thêm dòng trong gridlookup của gridview

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 7, 2019 bởi endyquach (140 điểm)
Hiện tại mình có 1 gridcontrol và tại dòng hàng hóa mình có add 1 cái gridlookup, nhưng khi chọn đến dòng cuối nhưng chưa thấy đổi tượng cần thêm vào, vậy tại đó mình có thể thêm 1 dòng để gọi form hàng hóa vào lúc đó được không add. Mong được chỉ dẫn với.
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 16 Tháng 7, 2019 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
đã bình luận 19 Tháng 7, 2019 bởi endyquach (140 điểm)
Cảm ơn bạn đã gợi ý cho mình, mình sẽ xem
...