Có thể cho mình xin demo bằng vb.net của bài "tạo SecureString TextBox trong winform"

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 7, 2019 bởi mrsiro (120 điểm)

Chào admin, mình có đọc bài viết này :

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Tao-SecureString-TextBox-trong-winform/dde5c12f27473557.html

Admin có thể cho mình xin demo bằng vb.net của bài này được không. Mình xin cám ơn rất nhiều.

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...