Xin code demo kết nối tổng đài Asterisk xem trang thái, thông tin cuộc gọi.

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 8, 2019 trong Lập trình C# bởi myopicprince (120 điểm)
Mình đang ngâm cứu cái tổng đài Asterisk 13. Bạn nào có code demo kết nối tổng đài Asterisk xem trang thái, thông tin cuộc gọi (máy nào bận, máy nào không, số gọi đến, số gọi đi) cho mình xin với. Hay bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giúp.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...