đã đóng Sửa lỗi chạy code ứng dụng chia sẻ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 9, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi nguyentoan1990 (120 điểm)
đã đóng 12 Tháng 9, 2019 bởi nguyentoan1990
Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP, rất hay, mình mới học lập trình muốn học hỏi thêm mà mình chạy code bằng VS 2010 bị lỗi này: An error occurred creating the form. See Exception.InnerException for details.  The error is: Could not load file or assembly 'TouchlessLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format. Nhờ các bạn hỗ trợ, xjn cảm ơn.
đã đóng với lý do: đã xử lí xong
Looking for an answer?  Share this question:     
...