Sử dụng thư viện Xnet trong C# để kết bạn trong Facebook

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 9, 2019 trong Lập trình C# bởi l3minhduc (240 điểm)

Chào mọi người, mình đã thử chức năng gửi tin nhắn như bài viết này https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-viet-ung-dung-goi-tin-nhan-private-qua-facebook/c21b4754b6d99342.html thì mình đã làm được, nhưng khi mình làm về chức năng kết bạn trên FB thì mình mắc phần data dùng để post kết bạn. Mọi người giúp mình với. Thanks all!

Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...