Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Winform

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 9, 2019 trong Lập trình C# bởi stylus0326 (140 điểm)
Mình cần đầu tiên là random ra 1 số trong khoản tự chọn từ 100 - 999
VD mình chon từ 450 - 540 thì khi bấm nó chạy theo từng hàng Trăm, chục, đơn vị, ban đầu chạy nhanh càng ngày càng chậm dần khi đúng số theo từng hàng sẽ dừng, mình xin cảm ơn trước
    

1 câu trả lời

0 thích 0 không thích
đã trả lời 28 Tháng 9, 2019 bởi nguyenthao (5,740 điểm)
đã bình luận 28 Tháng 9, 2019 bởi stylus0326 (140 điểm)
Cảm ơn bác, nhưng sai vấn đề của mình, do mình ghi không rõ, mình xin ghi lại

B1: Random ra 1 số từ 0 - 9999
B2: Dùng số random [?][?][?][?] (VD:5342) - mỗi dấu [?] sẽ chạy từ 0 - 9 khi bấm nút thì cả 4 [?] cùng chạy , hoạt cảnh là ban đầu đều chạy nhanh sau đó chậm dần và dừng ngay số đã random ra trước đó (VD: sau 1 hồi chạy nhanh sang chậm dần và dừng lại sô 5 ở hàng nghìn ), hàng nghìn vừa dừng thì hàng trăm bắt đầu chậm tiếp theo đó là hàng chục, đơn vị
...