Mình có 1 file excel với các bảng tính. Mình có thể nhúng các bảng tính của file excel này vào 1 form không?

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 9, 2019 trong Lập trình VB.NET bởi Gtuan (120 điểm)
Tương tự như khi dùng phần mềm vaysoft excel to exe í ạ
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...