[C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform của Thảo meo

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 10, 2019 trong Lập trình C# bởi huynguyen1902 (120 điểm)
Mình có tham khảo bài viết [C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform của tác giả Thảo meo.

Nhưng khi mình nhập random với giá trị:
Min = 0
Max = 1
Thì lbl_result lại cho kết quả = 9 đáng nhẽ random phải ra là 0 hoặc 1
Tương tự
Min =10
Max = 11
Thì lbl_result lại cho kết quả = 19
Nhờ các bác xem giúp với. Xin cám ơn
Looking for an answer?  Share this question:     

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...