đã đóng Tìm kiếm student trong list

0 thích 0 không thích
1 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 10, 2019 trong Lập trình C# bởi tanlh99 (120 điểm)
đã đóng 21 Tháng 10, 2019 bởi tanlh99

Em có làm một chương trình quản lý sinh viên, ở mục "Search Student" chương trình sẽ yêu cầu người sử dụng tên học sinh để tìm kiếm, người dùng chỉ cần gõ một phần của tên, chương trình trình sẽ hiển thị list các sinh viên chưa ký tự đó. Em làm nhưng cứ bị lỗi, anh chị có thể giúp hay có cách khác không ạ?

đã đóng với lý do: không có tương tác, tôi đã tìm ra câu trả lời
Looking for an answer?  Share this question:     
...